's Picture

Laget före jaget, UtveXling över 15 år

Postad av Anette Lovas

Förr var UX:s roll att samla in användarkrav, och sedan lämna över detta till utvecklingsteamet. Fast egentligen hette rollen inte ens UX utan snarare användbarhetsarkitekt, speciellast inom MDI (Människa-Dator-Interaktion), interaktionsdesigner och så vidare.

Sällan arbetade man tillsammans med analytiker, nästan aldrig faktiskt. UX ansvarade för att ta fram interaktionsdesignen och informationsdesignen vilket sedan lämnades över till en Art Director för att färglägga den grafiska designen. Oftast var det ganska definierat vad designern skulle göra, många upplevde att man allt för ofta kom in för sent i projektet och att man endast ansvarade för en mindre del i en större helhet. UX:aren arbetade själv i designprocessen, som oftast kallades ”vår egen UX-process”. Många uppdrag innefattade sk. expertutvärderingar eller användningstester i slutfasen av ett projekt, vars resultat allt för ofta inte gav någon slutlig påverkan på produkten utan snarare blev ett dokument i ett arkiv.

I dag har designers på Expressen en helt annan roll: UX-designern har flyttat in i teamen och tillsammans med utvecklare, produktägare och analytiker ansvarar de tillsammans för designprocessen eller snarare en utvecklingsprocess. Processen tar inte slut i och med leverans, utan det finns en ständigt optimering av de digitala tjänsterna. I dag är UX-designer-Art Director, interaktionsdesigner, konverteringspecialister eller service designer medlem i ett team.

3 saker som har förändrats:

1 Från en designer till ett team av designers.

UX är en del av teamen. Alla designar tillsammans, alla ansvarar för att tänka användarcentrerat. I stället för att kommunicera kring vad som ska göras genom dokument skapas en gemensam förståelse genom direktkommunikation. Utvecklingsteamet involveras i användningstester, AB-tester, besöksstatistik, prioriteringar, framtagning av skisser etc. Vi skapar tvärfunktionella ”dream team” med gemensamma målbilder, där visioner, begrepp, designkompetens, designen, eller designverktygen delas.

Bilden hämtad från Nielsen Norman Group artikel Design Thinking Builds Strong Teams
Bilden hämtad från Nielsen Norman Group artikel Design Thinking Builds Strong Teams

2. Från att tro att design är bra, till att veta

Förr arbetade UX:are främst med att bygga eller skissa wireframes, som sedan dokumenterades för att lämnas över till projektledare och utvecklare. Nästan aldrig arbetade man med att optimera befintliga produkter (så kallad förvaltning).

På Expressen är ambitionen att kontinuerligt utvärdera användarupplevelsen för det som tagits fram. I princip handlar det om att först bygger man något (wireframes, prototyper, kod) för att sedan validera, för att sedan förstå och lära sig om användarnas beteende. Genom att hela tiden validera lösningen fokuserar vi på frågorna om huruvida det som har byggts ger nytta för användaren och om huruvida de får det som de verkligen behöver.

3. Från långa förstudier till små små experiment.

Oftast börjar ett initiativ med en idé. Förr blev initiativen eller projekten alldeles för omfattande och UX:are arbetade i stora förstudier på flera månader för att kartlägga användarbehov och ta fram koncept. Tiden mellan idé och implementation blev lång och riskfylld.

Från idé till affär- och användarnytta
Från idé till affär- och användarnytta

Nu arbetar UX:arna tillsammans med andra teammedlemmar med att bygga det minsta möjliga som förklarar idén, vi kan kalla det för ett experiment. Målet är att så snabbt som möjligt få återkoppling från användare för att se om idén är bra. Genom att kontinuerligt mäta och lära oss av experimenten (både de som är mindre lyckade och lyckade) säkerställer vi att det vi bygger generar värde.

UX:aren har gått från att vara en ensamvarg till att vara medlem i ett tvärfunktionellt utvecklingsteam, och i teamet designa tillsammans. Detta med ett mål i sikte: Skapa en gemensam och tydlig bild kring vad som ska åstadkommas och minskar risk för missuppfattningar.

PS. Missa inte vår nästa bloggpost, följ oss på Twitter!

Till startsidan