's Picture

Bara sport, bara sport, bara massor utav sport!

Postad av Anders Scheef

Nu finns SportExpressens nya appar ute på Google Play och AppStore – efter ett bra lagarbete med kompetenser på andra positioner i huset, ett tydligt fokus på önskad effekt och en enad målbild.

Vår persona ”Sport-Stefan”1 kan i många fall liknas med Galenskaparna/After Shaves hyfsat talande melodi om sport, bara sport…
Vi har under en kortare tid djupdykt i Sport-Stefan och försökt förstå vem han är, vad han är intresserad av – och vad han inte är intresserad av. Ganska direkt visade sig att hans beteende skiljer sig markant från övriga målgrupper. Sport för Sport-Stefan är i många fall inte bara ett intresse utan något som är väldigt personligt och något som påverkar honom varje dag.

EFFEKTMÅL - MÅLGRUPP - DRIVKRAFTER

När bilden av honom och hans beteende blev lite tydligare, kunde vi tillsammans börjar titta på hur kopplingar mellan honom, affären och vår sportjournalistik kunde se ut. Vi strävar alltid efter att fokusera på de drivkrafter som kan ha störst påverkan på den effekten vi vill nå. Det enda sättet för att hitta dessa kopplingar är att samla ansvariga från respektive affärsområde (annons-, utveckling och sportredaktionen) på Expressen, och tillsammans arbeta fram en gemensam målbild. Då olikheterna bland deltagarna i rummet ska vara faktorn för ett bra resultat, är vikten av samarbete och struktur viktigt. Tillsammans arbetade vi fram en hisspitch, som ett verktyg att enas kring hur målgruppens framtida tolka av sportapps-upplevelsen skulle bli.

SNABBAST VÄG UT PÅ MARKNADEN

Ska en produkt få bäring behöver vi förstå och skapa insikter om hur verkligheten ser ut. Vi behöver också begripa resonemanget och det berömda VARFÖR Sport-Stefan beter sig som han gör. Insikterna hjälper oss att sätta rätt målbilder och prioriteringar, men framför allt bygga upp hypoteser som vi kan jobba med.

Vi tror inte på att lansera en "Big Bang" på Expressen, det har många gånger tidigare visat sig inte vara rätt strategi, speciellt inte med ett så etablerat ämne som sport, som redan har skapat invanda beteenden och tydliga förväntningar hos våra sportintresserade läsare.
Vi behöver snabbt komma ut på marknaden och få en plattform att pröva våra hypoteser på.

Så vad är det minsta vi behöver göra för att få största möjliga effekt, och samtidigt lära oss av användarnas upplevelse av produkten?

Sporten har redan en etablerad marknad och utrymme för att nå publiken. Det betyder också att läsarna redan har förväntningar om vad SportExpressen är, och dessa grundläggande förväntningar och behov måste vi först och främst möta, innan vi påbörjar arbetet med att förändra och förädla upplevelsen av produkten.

Den nylanserade sport-appen blev valet för att snabbast komma ut på marknaden med minsta möjliga risk. Redan efter någon månad hade vi i både Android- och iOS-teamen, osannolikt nog, lyckats ta fram en skeppklar app. Lärdomen av denna utveckling är att redan från dag ett involvera alla i teamet.

KONTINUERLIG VALIDERING

Samtidigt som teamet påbörjade utvecklingen behövde vi ytterligare förståelse för SportStefans situation. Vi valde att genomföra ett antal djupintervjuer för att kunna validera de framtagna hypoteserna, som kopplar samman drivkrafterna med effektmålen. Resultatet och insikterna från intervjuerna förankrade hypoteserna ytterligare och gav oss ett förtroende att fortsätta vägen mot vår vision om vad SportExpressens app är.

Så i dag har vi en första lanserad produkt som möter de grundläggande förväntningarna från målgruppen, och vi har en plattform som vi stegvis kan förädla mot målbilden. Resan mot mer sport, bara sport, bara massor utav sport kan börja…

  1. SportStefan är synonymen för vår målgrupp, som har en överrepresentation av män (73%), även om den stor andel av vår publik också består av kvinnor (27%). SportStefan ska ses som en representation av majoriteten av våra sportläsare. Vill du veta mer om målgruppen så berättar vi mer här, på vår annonswebb.

Ladda ned SportExpressen-appen för Android här

Ladda ned SportExpressen-appen för iOS här

PS. Missa inte vår nästa bloggpost, följ oss på Twitter!

Till startsidan