's Picture

The Open Source Awakens

Postad av Magnus Bengtsson

På Expressen Utveckling använder vi oss i stor utsträckning av fri och öppen mjukvara, Open Source. Vi producerar också en hel del öppen källkod själva.

Skälen till detta är många, men framför allt bidrar modellen kring Open Source till samarbete och öppenhet kring kod och mjukvara. Detta är tankar som stämmer väl överens med vår modell för utveckling på Expressen.

Vad innebär Open Source?

Open Source är inte "gratis mjukvara", eller ett sätt att spara pengar, det är en modell för utveckling och tillgång till mjukvaror där öppenhet är nyckelordet. Gnu definerar fri mjukvara som:

“free” as in “free speech,” not as in “free beer”

Gnu definierar också de fyra friheterna som finns med Open Source som:

 1. friheten att använda mjukvaran som du själv vill och till vilket syfte du vill.
 2. friheten att studera hur mjukvaran fungerar och att anpassa den.
 3. friheten att skapa kopior för att kunna hjälpa andra
 4. friheten att dela med sig av kopior av sina ändringar till andra.

En förutsättning till friheterna ovan är att källkoden görs tillgänglig, att den är "Open Source".

Varför Open Source?

Det finns ett antal anledningar till att vi uppmuntrar arbete kring Open Source på Expressen:

 1. Ideologiska
  Genom att inte knyta vår utveckling till en stängd kodbas ägd av en extern part får vi möjlighet att själva välja och styra över hur våra produkter skall fungera. Vi får helt enkelt frihet att göra det vi vill. Vi minskar även risken för att vi låser oss kring en ensam leverantör för våra produkter.

 2. Praktiska
  Att källkoden är tillgänglig för många av de produkter och bibliotek vi använder gör att vi själva kan anpassa, integrera eller bidra med funktionalitet som annars kanske skulle vara svårt att göra i en stängd produkt. Dessutom har vi möjlighet att studera vad andra gjort och därigenom lära och utveckla oss själva.

 3. Utvecklingsmodeller
  Det är till och med så att hela vår utvecklingsmodell inspirerats av Open Source, där vi även i våra stängda projekt samarbetar genom "pull requests". Vill du ändra något i ett API nära din applikation; gör det själv och be "maintainers" om en merge!

Att vara en god "Open Source" medborgare

Att använda och jobba med Open Source innebär inte bara friheter, det innebär även att vi har ett ansvar gentemot de som utvecklar den mjukvara som vi använder, eller omvänt, de som använder vår Open Source-mjukvara. Styrkan i Open Source modellen bygger, precis som vår egna utveckling, på eget ansvar och samarbete!

Open Source på Expressen

Vi har tidigare skrivit om Open Source-produkter vi använder på Infrastrukturssidan och i vår utveckling här och här.

På Expressen uppmuntrar vi att det som vi utvecklar och som är användbart för andra görs tillgängligt som Open Source.

Exempelvis har vi på infrastrukturssidan har vi under det senaste året jobbat mycket med att förbättra vår insyn i hur våra trafikmönster ser ut. För detta har vi skapat två nya Prometheus exporters. Dessa exponerar statistik över http för tjänster. Båda dessa finns tillgängliga publikt på GitHub.

 • bigip_exporter. bigip_exporter exponerar intressant information från F5's BigIP rest api.

 • cloudmonitor_exporter. cloudmonitor_exporter exponerar statistik i realtid från Akamais CDN.

Du hittar mer Open Source projekt på vår sida om Open Source på Expressen

Toppbild: Från Flickr, creative commons

PS. Missa inte vår nästa bloggpost, följ oss på Twitter!

Till startsidan