Välkommen DevOps-Magnus!

Postad av Joel Abrahamsson

Vi tycker oss ha kommit ganska långt vad gäller DevOps på Expressen. Tiden då utvecklare "slängde koden över muren" till driftspersonalen är blott ett vagt minne, istället har varje utvecklingsteam åtkomst till sina produktionsmiljöer. Med åtkomsten följer också ansvar för hur applikationerna mår och beter sig i produktion. Därmed inte sagt att de behöver ha jour. Till sin hjälp har de kunnigt personal hos vår hostingpartner samt ett antal övervakningssystem och diagnosverktyg. Men, helhetsansvaret för en produkt eller tjänst utgår ifrån teamet.

Vidare orkestrerar vi servrar med SaltStack och tycker oss ha hittat bra rutiner (eller snarare skript) för automatiska byggen och releaser. Vi releasear i princip alltid så fort något nytt har hamnat i master-branchen. Men, vi kan fortfarande bli så mycket bättre. Det är därför med stor glädje som vi välkomnar Magnus Bengtsson!

Magnus kommer närmast från RedBridge och kommer att bli den första som arbetar dedikerat med DevOps-frågor hos oss. Med Magnus på plats får vi dels in gedigen Linux- och operations-kompetens och dels en person som kan arbeta proaktivt med frågor relaterade till deployment, drift och autoskalning.

Magnus, du började förra måndagen och har hunnit vara hos oss en dryg vecka nu. Hur känns det?

Det är spännande att komma in i och lära sig tänket om hur Expressen utvecklar med hjälp av micro services och ElasticSearch. Det är roligt att kunna bidra med det ”Ops-kunnande" som jag har med mig. Mycket är nytt och många av tankarna på Expressen kring utveckling och infrastruktur är spännande!

Du är anställd för att arbeta med DevOps hos oss. Vad är egentligen DevOps?

För mig innebär DevOps en metod för att arbeta med både utveckling och Operations. Kring DevOps-metodiken har det vuxit fram många verktyg som underlättar både för utvecklare och drift som har blivit en del av metoden. Med verktygen blir även infrastrukturen en applikation som skapas och tillhandahålls genom kod. Med konfigurations-, orkestering- och automatiseringsverktyg skapar men en agil infrastruktur som stödjer snabb produktionssättning och frekventa releaser.

Men en minst lika viktig del som verktygen är den sociala och gränsöverskridanade delen av DevOps, genom att få bort murar mellan drift och utveckling samt att jobba tillsammans skapar man möjlighet till både bättre och snabbare team!

Vad hoppas du åstadkomma på Expressen?

Stordåd!

PS. Missa inte vår nästa bloggpost, följ oss på Twitter!

Till startsidan